Společnost Lear Corporation (ticker: LEA) je přední dodavatel pro automobilový průmysl. Konkrétně je druhý největší výrobce autosedaček na světě. Lear navrhuje, vyvíjí, vyrábí a distribuuje automobilové sedačky a E-systémy. Lear Corporation byla založena v roce 1917 v Detroitu ve státě Michigan jako americký výrobce kovových výrobků, trubkových, svařovaných a lisovaných sestav pro automobilový a letecký průmysl. Nicméně od té doby si společnost prošla vývojem a přizpůsobila se měnícím se potřebám průmyslu. Od roku 1994, kdy společnost vstoupila na burzu, učinila 18 významných akvizicí.

lear-corporation-produkty

V současné době má společnost Lear Corporation více než 257 poboček ve 39 zemích po celém světě. Společnost má 165 tisíc zaměstnanců.

Prodeje aut globálně rostou a rok 2018 by měl být rekordní

 

Automobilový průmysl je cyklická záležitost. S ekonomickou expanzí roste i chuť spotřebitelů utrácet peníze za nové automobily. Jak ukazují data JATO Dynamics, tak celosvětový prodej nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel se v roce 2017 meziročně zvýšil o 2,4 % na 86,05 milionu aut. Pokud se zaměříme jen čistě na prodej nových osobních automobilů, tak ten se v roce 2017 zvýšil o 2,3 % na 82 milionů.

Na obrázku níže je celosvětový prodej automobilů podle regionů. 13 z 52 trhů zaznamenalo dvojciferný růst prodejů automobilů.

globální-prodeje-aut-

V roce 2018 dle údajů agentury Bloomberg lze opět očekávat další nárůst celosvětových prodejů automobilů na nové rekordy. Důvodů je hned několik. Jedná se zejména o výrazný nárůst příjmů domácností ve vyspělých zemích i rozvíjejících se státech, snadný přístup k úvěrům a k financování nákupu aut a stále ještě relativně nízké ceny pohonných hmot.

Celosvětové prodeje automobilů by se měly každoročně zvyšovat s tím, že v roce 2040 by se mělo dle agentury Bloomberg globálně prodat ročně až 120 milionů automobilů. Na trhu by se měl prodej elektromobilů včetně hybridů do roku 2040 zvýšit na zhruba 41 milionů.

Prognóza-prodejů-osobních-aut-

Na Lear Corporation je výborné to, že vyrábí sedačky, E-systémy do aut, čili byť nastoupí elekroauta, tak či onak budou tyto produkty dál automobilky poptávat. Pokud by firma byla zaměřená například na výrobu motorů, převodovek, katalyzátorů, palivových nádrží, tak by mohla mít s nástupem elektroaut problém se stagnací či poklesem tržeb.

Geografické zaměření a zákazníci Lear Corporation

 

Společnost je velmi dobře diverzifikovaná a to jak z pohledu geografických regionů, tak i zákazníků a i segmentu vozů. Lear Corporation má největší geografickou působnost a to ze 40 % v Evropě a Africe. Z 39 % pak v Severní Americe, z 18 % v Asii a z 3 % má geografickou působnost v Jižní Americe. Největším zákazníkem Lear Corporation je z 19 % Ford, z 18 % General Motors, z 10 % Fiat Chrysler Automobiles, z 9 % Daimler, z 8 % BMW, VW, Jaguar/Land-Rover atd…

V segmentu vozů se společnost zaměřuje ze 45 % na CUV/SUV a ze 43 % na osobní automobily. Na dodávky a pick-upy je společnost zaměřena z 12 %. Popularita crossoverů a SUV ve světě roste. Tento trend se z Ameriky přelévá postupně do celého světa. Prodej SUV a crossoverů se v roce 2017 zvýšil o 12,7 % na 27,85 milionu, čímž dosáhl rekordního podílu 34 % na celkovém trhu osobních automobilů. Jedná se o nárůst 11,5 procentních bodu za pouhé 3 roky, neboť v roce 2014 bylo prodáno pouze 16,66 milionu SUV a crossoverů. Nejvíce se crossoverů a SUV prodalo v Číně a to více než 10 milionů vozů. Trend SUV by se v Číně neměl zastavit ani do budoucnosti. McKinsey, globální poradenská společnost, předpokládá, že do roku 2022 budou každé dva prodané vozy v Číně SUV.

Segmentace-prodejů-Lear-Corporation-

Produkty společnosti Lear Corporation

 

Jak už bylo uvedeno výše, tak Lear navrhuje, vyvíjí, vyrábí a distribuuje automobilové sedačky a E-systémy. Pokud se podíváme blíže na E-systémy, tak se jedná o rozvody elektřiny, kabeláž, elektrické spoje, elektrické integrované obvody, kontrolory osvětlení a další elektroniku, která je pro auto nepostradatelná. Přidaná hodnota E-systému od Learu spočívá v tom, že jsou vyráběné na míru každé automobilce, jsou lehké, efektivně využívají energii a jsou snadno implementovatelné do souboru dalších komponentů v autě. E-systémy může vyrábět i konkurence, ale Lear má velmi dobré vztahy se světovými automobilkami a má u nich vybudované dobré jméno z hlediska kvality.Automobilky nechtějí mít od zákazníků drahé reklamace, proto u takovýchto malých, ale přesto zásadních komponentů zvolí osvědčené dodavatele, místo levných dodavatelů z Asie, u kterých je kvalita zpracování diskutabilní.
V oblasti výroby sedaček má Lear výhodu v tom, že je na světě jediným výrobcem kompletních sedaček, tzn., že automobilky už nemají ze sedačkami žádnou dodatečnou práci. Společnost dokáže svůj výrobní program flexibilně nastavit dle požadavků klientů. Globálně tak dodává autosedačky do více než 200 modelů aut od levných značek až po prémiové vozidla.

Obrázek: komponenty, které dodává Lear Corporation, případně produkty, které v nejbližší době bude intenzivně rozvíjet (Lear Connexus).

Komponenty-Lear-Corporation-analýza

Finanční stránka společnosti Lear Corporation

 

Tržby společnosti Lear Corporation vykazují od roku 2010 kontinuální růst. V roce 2017 činily tržby společnosti celkem 20,9 miliard USD, přičemž v předchozím roce činily tržby 18,7 miliard USD. Meziročně došlo k nárůstu tržeb oproti předchozím letem. Hrubá marže se každoročně zvyšuje, což znamená, že se společnosti daří přenášet výrobní náklady na své zákazníky. Meziročně se hrubá marže zvýšila z 12 % na 13,3 %. EBITDA od roku 2010 se postupně zvyšuje a v roce 2017 činila 2 miliardy USD. EBITDA marže meziročně stagnovala na úrovni 9,7 %. Čistý zisk se společnosti daří kontinuálně výrazně zvedat od roku 2014. Lear Corporation v roce 2017 dosáhla rekordního čistého zisku 1,3 miliardy USD. Čistá marže v procentuálním vyjádření činila 6,3 %. Zajímavé je srovnání čisté marže z roku 2012 a 2017. Navzdory tomu, že společnost měla v roce 2017 čistý zisk rekordní, tak čistá marže byla rekordní v roce 2012, kdy společnost zaznamenala druhý největší čistý zisk. To bylo způsobené daňovým bonusem, což je položka, která se bude v budoucnosti málo opakovat. Nicméně opět pokud se podíváme na EBITDU, tak ta je stabilní.

Graf č. 1: Tržby společnosti Lear Corporation, v milionech USD (zdroj: Lear Corporation, Finlord, Slavic Capital)

analýza-tržby-lear-corporation

Společnost Lear Corporation má celkem nízké dlouhodobé závazky. Za rok 2017 činil dlouhodobý dluh společnosti 1,9 miliardy USD. Závazky celkem byly ve výši 7,4 miliard USD. Vlastní kapitál společnosti byl 4,4 miliardy USD. Na celkových závazcích se nejvíce podílí provozní závazky. Společnost má tedy nízké zadlužení. Dobré je, že si společnost už hlídá poměr závazků a vlastního kapitálu a také představenstvo se zavázalo, že v budoucnosti bude využívat mnohem stabilnější finanční politiku.

V minulosti Lear využíval velkou páku, respektive měl hodně dluhu a malý vlastní kapitál. V krizi se to společnosti vymstilo, načež pak následně v roce 2009 zkrachovala. V té době byla společnost jedenáctý největší dodavatel komponentů. I dobrá firma se dá díky velkému dluhu položit. Akcie před bankrotem byly jiné než po bankrotu a prakticky se akcie před bankrotem staly bezcenné.

Lear zkrachoval prakticky v době, kdy začalo takzvané šrotovné. O co vlastně šlo? V krizi 2009 (prakticky, kdy Lear zkrachoval) se spustilo šrotovné, což byla pomoc automobilovému průmyslu ze strany států. Šrotovné fungovalo tak, že klient automobilky vrátil staré auto automobilce a dostal příspěvek od státu na nákup nového vozu. Jenomže obecně pro výrobce komponentů byl problém v tom, že automobilky prodávaly zásoby aut, čili automobilka dostala cash, avšak produkce nových aut se na plné obrátky rozjela až později. Tím se obecně výrobcům komponentů dostala pomoc až později.

FCF yield společnosti vykazuje stagnující tendenci. Obecně platí, že pokud je FCF yield dlouhodobě nad 5 %, tak je společnost schopná generovat hodnotu akcionářům. Nutno také podotknout, že FCF výnosnost nebyla od roku 2010 záporná, což je velmi pozitivní, jelikož společnost Lear Corporation dokáže generovat peníze pro akcionáře a management.

Graf č. 2: FCF yield, v % (zdroj: Lear Corporation, výpočet Finlord, Slavic Capital)

FCF-yield-Lear-Corporation-analýza

Lear Corporation má od roku 2014 konzistentně rostoucí ROE (ROE = rentabilita vlastního kapitálu). V roce 2017 činilo ROE 30,5 %. Společnost tedy dokáže efektivně hospodařit s vloženými prostředky od akcionářů.

Graf č. 3: ROE, v % (zdroj: Lear Corporation, výpočet Finlord, Slavic Capital)

ROE-Lear-Corporation-analýza

Akcie společnosti od roku 2010 zhodnotily o 239 %. Společnost je levně ohodnocena. P/E poměr je 11,24 a forward P/E 9,05. Tržní kapitalizace společnosti je 12,8 miliard USD, přičemž čistý zisk společnosti je 1,3miliard USD. Dividendová výnosnost je 1,48 %.

Závěrečné hodnocení Lear Corporation

 

Lear Corporation je přední dodavatel pro automobilový průmysl a druhý největší výrobce autosedaček na světě. Společnost podniká v cyklickém odvětví. Jakmile přijde ekonomické zpomalení či recese, tak produkty automobilového průmyslu nebudou u spotřebitelů tak preferované. Pokud se podíváme na problematiku ze širšího spektra, tak společnost globálně bohatne (zejména v Asii). Také rozvoj operativního leasingu dosti pomohl celému automobilovému odvětví a nepochybně tento trend bude nadále pokračovat. Celosvětové prodeje automobilů by se měly každoročně zvyšovat s tím, že do roku 2040 by se mělo globálně prodat až 120 milionů automobilů. Výborné na Learu je to, že jeho produkty se používají jak do standardních aut, tak i do elektromobilů, čili elektromobilita nemůže tuto společnost ohrozit. Lear Corporation je velmi dobře diverzifikovaná společnost, a to jak z pohledu geografických regionů, tak i zákazníků a i segmentu vozů. Lear má velmi dobré vztahy se světovými automobilkami a má u nich vybudované dobré jméno z hlediska kvality. V oblasti výroby sedaček je Lear jediným výrobcem kompletních sedaček na světě.

Společnost dokáže zvyšovat tržby, hrubou marži, EBITDU a čistý zisk. Po krušné minulosti si už společnost hlídá poměr závazků a vlastního kapitálu a také představenstvo se zavázalo, že v budoucnosti bude využívat mnohem stabilnější finanční politiku. Společnost má už nyní tedy nízké zadlužení. FCF yield je nad 5 %, což je pozitivní. Lear Corporation má konzistentně rostoucí ROE, které je na úrovni 30,5 %. Navzdory vysoké ziskovosti je společnost levně ohodnocena.

Pokud patříte mezi kvalifikované investory a zajímají vás bližší informace ohledně strategií hedgeové fondu Slavic Capital, tak ty najdete v sekci Strategie.