NAŠE STRATEGIE A INVESTIČNÍ MYŠLENKY

Denně sledujeme řadu burzovních i mimoburzovních instrumentů a vytváříme interní seznam aktiv s nejvyšším rizikově očištěným výnosem. Seznamte se s některými našimi myšlenkami.

VÝBĚR KVALITNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRAVIDELNÝ TOK PENĚZ Z KREDITNÍCH TRHŮ

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY

RISK MANAGEMENT

ZAJIŠTĚNÍ DO KČ

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

V čem je náš přístup jiný? Kterých výhod si nejvíce ceníme? Proč je náš fond unikátní nejenom v ČR, ale i v celé Evropě?

10+ LET ZKUŠENOSTÍ

Máme dlouholeté zkušenosti s portfolio managementem. Pro významného českého obchodníka s cennými papíry jsme spravovali 300 milionů korun. Absolvovali jsme makléřské zkoušky a certifikace CFA, FRM.

POKROČILÉ STRATEGIE

Vývoji a testování strategií se věnujeme řadu let. Náš přístup je založen na kvantitativních a statistických metodách. Strategii reálně obchodujeme už několik let na soukromém portfoliu.

ŠIROKÁ DIVERZIFIKACE

Naše investiční portfolio je efektivně diverzifikované do různých investičních nástrojů od akcií, přes dluhopisy po alternativní investice. Využíváme zajišťovací instrumenty proti nečekaným propadům na finančích trzích.

PATŘÍTE MEZI KVALIFIKOVANÉ INVESTORY? PODÍVEJTE SE, JAK PŘISTUPUJEME K INVESTOVÁNÍ

Pro kvalifikované a profesionální investory jsme připravili analytickou studii s rozborem našich investičních myšlenek a postupů.

NAŠE ANALÝZY A STUDIE

Sledujeme řadu investičních příležitostí. Podívejte se na naše analýzy.

DO DŮCHODU VE ČTYŘICETI. JDE TO?

Lze investováním vydělat tolik peněz, abychom už ve čtyřiceti mohli odejít do důchodu? Musíme mít geniální investiční schopnosti, abychom si […]

ANALÝZA: LEAR CORPORATION – ZAMĚŘENO NA AUTA

Společnost Lear Corporation (ticker: LEA) je přední dodavatel pro automobilový průmysl. Konkrétně je druhý největší výrobce autosedaček na světě. Lear navrhuje, […]

KTERÁ INVESTICE NEJLÉPE UCHOVÁVÁ HODNOTU?

Akcie vs. zlato vs. nemovitosti vs. dluhopisy. Co nejlépe uchová hodnotu pro vaše vnoučata? Udělali jsme přehled, který vám usnadní […]

Společnost Slavic Capital a.s. nepodléhá dohledu České národní banky. Spravuje alternativní hedgeový fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Investice do fondu je určena pouze pro okruh profesionálních a kvalifikovaných investorů v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Společnost má oznamovací povinnost v souladu s nařízením EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 2011/61/EU AIFMD. Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.