Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Ujišťujeme Vás, že u nás jsou v bezpečí, máte nad nimi neustále kontrolu a díky jejich využití Vám nabízíme kvalitní služby. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Identifikace správce osobních údajů

Provozovatelem portálu www.slavic.cz je společnost Slavic Capital a.s., IČ: 071 99 198 se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen Společnost nebo „my“). Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje Společnosti a vyřizování žádostí

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 228 498, +420 739 131 230 nebo na e-mail: .
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

• jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů jak v digitální tak listinné podobě.
• budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Jaké údaje a proč sbíráme

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme následující osobní údaje, a to z následujících důvodů:

• Poskytování služeb, plnění smlouvy a účetní agenda
Vaše osobní údaje sbíráme v rozsahu: kontaktní údaje, e-mail, telefon. Potřebujeme je k plnění smlouvy. Vaše osobní údaje uchováváme pro daňové účely po dobu 10 let. Právní důvod zpracování těchto údajů: plnění smlouvy.

• Kontaktování a poptávka bližších informací o fondu
Před Vašim provedením poptávky sbíráme e-mail, telefonní číslo a jméno, abychom Vám mohli zaslat informační brožuru, případně odpovědět na dotazy. Vaše osobní údaje uchováváme 3 roky. Právní důvod zpracování těchto údajů: udělení souhlasu

• Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) sbíráme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery po dobu 5 let od udělení souhlasu. Právní důvod zpracování těchto údajů: oprávněný zájem a udělení souhlasu

• Využívání osobních údajů návštěvníků webu
Vaše osobní údaje (IP adresa vašeho zařízení; operační systém vašeho zařízení; prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky – URL adresa, ze které přicházíte na náš web) sbíráme za účelem získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit. Dále údaje sbíráme za účelem vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu a jeho jednotlivých stránek. Údaje taktéž sbíráme za účelem předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat. Údaje uchováváme po dobu 50 měsíců. Právní důvod zpracování těchto údajů: oprávněný zájem.

Cookies

Cookies jsou drobné kousky informací uložené ve vašem internetovém prohlížeči, jež shromažďují údaje, jako je typ vašeho prohlížeče, Váš operační systém, navštívené webové stránky, doba návštěv, prohlížený obsah a další tzv. clickstream data.

Cookies používáme k tomu, abychom mohli naše webové stránky upravit dle Vašich potřeb, nabízet Vám kvalitnější a personalizované služby a zapamatovat si některé Vaše volby, abyste je nemuseli zadávat znovu. Cookies nám dále umožňují zjišťovat pohyb směřující na naše webové stránky, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a použitých tras.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat či povolit. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout nebo odmítnout určité konkrétní cookies nebo určité typy cookies a také možnost odmítnout nebo vymazat všechna cookies. Konkrétní postup závisí na vašem prohlížeči. Pokyny k použití této funkce naleznete v nápovědě k Vašemu internetovému prohlížeči. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – Google Analytics a Google Disk
WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708 – webserver a mailserver
Dropbox International Unlimited Company (registrační číslo: 521657), se sídlem One Park Place, Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2 – záloha údajů
Externí účetní společnost

Zároveň dochází k předání údajů do třetích zemí: pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (značka MailChimp). Tato společnost se nachází ve Spojených státech amerických, a je zapsána v takzvaném štítu EU-USA na ochranu soukromí. Další informace jsou dostupné na https://www.privacyshield.gov. Dle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, toto předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: .

Právo na informace: je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Právo na přístup: můžete nás kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem 200 Kč.

Právo na doplnění a změnu: pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo aktualizovat osobní údaje.

Právo na omezení zpracování: pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, můžete využít právo na omezení zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení)

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme ; domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem.

Právo na přenositelnost: Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo obrátit se svou stížností kdykoli na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: e-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.7.2018.