Kreditní trhy patří mezi pilíře finančního systému. Ekonomické subjekty si při realizaci svých záměrů půjčují dluhový kapitál. Tento dluhový kapitál poskytuje i náš fond. Financujeme podnikatelské subjekty, které přináší přidanou hodnotu pro své zákazníky. Při výběru vhodných dluhových projektů postupujeme podobně, jako při výběru investic do kapitálových účastí. Odlišností je zejména struktura samotné investice a z toho vyplývající postavení fondu jako investora.

Kreditní investice jsou typické tím, že cash flow je stabilnější. Úroky jsou vypláceny na pravidelné periodické bázi. Na kreditních trzích se lze také setkat se specializovanými developerskými projekty, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Za účelem celkové geografické diverzifikace se fond zaměřuje v této oblasti na nemovitostní developerské projekty, mezaninové úvěry a podnikatelské půjčky ve střední a severní Evropě. U podnikatelských půjček preferujeme exportně orientované výrobní a technologické společnosti s rostoucím tržním podílem.

Čeho si u analýzy konkrétních projektů na kreditních trzích všímáme?

 

  • reputace a historická úspěšnost podnikatele – především u developerských projektů je důležité, aby subjekt měl za sebou úspěšnou realizaci několika předchozích projektů. U podnikatelských půjček pak sledujeme tržby, zisky a peněžní toky v posledních letech před žádostí o půjčku.
  • důležitým prvkem je zajištění půjčky. Zajištění je často ve formě nemovitosti, přičemž LTV do 70 % je pro nás maximum. Další formy zajištění, jako je osobní směnky či ručitel jsou plusovým faktorem.
  • u financovaných projektů musí být nemalé zapojení vlastního kapitálu dlužníka.
  • likvidita na kreditních trzích je z povahy financovaných projektů nižší. Tento problém řešíme ve fondu pomocí vyhledávání projektů s co nejkratší dobou splatností a pak za pomocí účasti fondu na specializovaných kreditních platformách, kde funguje sekundární trh.

 

Podívejte se na další strategie Slavic Capital.