Strukturované produkty obchodované na burzovních nebo mimoburzovních trzích mají výhodu v tom, že s jejich pomocí je možné vytvořit přesně definovaný výnosově-rizikový profil investic. Mimo jiné je při zvolení správných instrumentů možné vydělávat, i když akciové a dluhopisové trhy stagnují, či klesají. Tato charakteristika pak umožňuje výrazně snížit volatilitu portfolia, což pak usnadňuje schopnost predikovat budoucí vývoj.

Strukturované produkty jsou navázané na akcie, dluhopisy, měny či komodity a pomocí finančních derivátů je možné vytvořit takovou strukturu peněžních toků, jakou investoři požadují. Fond Slavic Capital a.s. se zaměřuje především na jednodušší strukturované produkty, kde jsou inherentní náklady nižší. Taktéž je snadnější předpovídat možný vývoj jejich ceny.

Čeho si u analýzy strukturovaných produktů všímáme?

 

  • dlouhodobě stabilní podkladová aktiva jsou základním pilířem. Tady patří zejména akciové indexy, které mají v dlouhém časovém horizontu silnou tendenci zhodnocovat.
  • emitentem strukturovaného produktu musí být renomovaná banka nebo jiná finanční instituce. U takovýchto institucí lze i při zhoršených podmínkách na finančních trzích očekávat stabilitu a schopnost nadále kótovat ceny strukturovaných produktů.
  • nastavení strukturovaného produktu musí být tak jednoduché, že lze udělat scénáře možného vývoje. Testujeme možné scénáře nejenom při změně ceny, ale i při změně volatility, případně likvidity na finančních trzích.

 

Podívejte se na další strategie Slavic Capital.