Investujeme do mixu kvalitních společností se silným růstovým potenciálem a do pečlivě vybraných hodnotových firem se stabilními tržbami a cash flow. Do našeho hledáčku se typicky dostávají společnosti, které mají vysokou ziskovou marži, dlouhodobě rostoucí zisk a vysoké ROE (zisk na vlastní kapitál).

Při výběru konkrétních akcií hledáme takové akcie, u kterých je cena relativně nízká vzhledem k jejich vlastní minulosti anebo k porovnatelným podnikům. Pak prakticky levně kupujeme dobré firmy. Ideální je, když dluh sledovaných firem není vysoký, protože v obdobích recese se zadlužené firmy zpravidla dostávají na pokraj krachu. Portfolio máme sestavené především z amerických a západoevropských firem.

Čeho si u analýzy konkrétních společností všímáme?

 

  • historická stabilita výsledků – pokud jsou jednotlivé ukazatele, jako tržby, zisky, cash flow, marže, zadlužení jako na houpačce, tak jsme velmi opatrní. Provozně nevyrovnaným společnostem se raději vyhýbáme, jelikož u nich se jenom stěží predikuje možný budoucí vývoj. Sledujeme minimálně 5 předchozích účetních období, ale většinou sledujeme posledních 10 let, abychom do analýzy zahrnuli i období krize. Zejména příjmové a ziskové ukazatele musí vykazovat dlouhodobé zlepšování.
  • produktové portfolio musí být dostatečně konkrétní. Investujeme do podniků, které reálně produkují výrobky a služby. O těchto jejich aktivitách lze nalézt informace na jejich internetových stránkách, na odborných i mediálních portálech a celkem často se s nimi setkáváme v běžném životě.
  • při srovnání s jinými firmami ze sektoru by si firma měla dlouhodobě vést nadprůměrně. To je pro nás signál efektivního managementu společnosti.
  • zadluženost by měla stagnovat, případně klesat. Firmy, které rychle zvyšují dluh zejména v období ekonomické expanze, mohou mít v recesi problémy dostát svým závazkům.
  • alespoň malá vyplácená dividenda je pro nás signálem, že management firmy se chce pravidelně dělit s akcionáři o zisky. Nicméně v poslední době firmy často sahají po zpětném odkupu akcií, což má prakticky stejný dopad jako dividenda – společnost vrací část vydělaných peněz investorům.

 

Podívejte se na další strategie Slavic Capital.